Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Advarselsmeddelelse
Begivenheden har allerede fundet sted.

Menighedsrådsmøde

JUN
22

Menighedsrådsmøde


Dato Onsdag d. 22. juni 2022, kl. 19:00
Sted Konfirmandlokalet, Bispevænget 1, 4623 Lille Skensved
Menighedsrådsmøde

Dagsorden til møde i Ejby Menighedsråd
onsdag den 22. juni 2022 kl. 19.00 i konfirmandlokalet i Ejby Præstegård

01. Godkendelse af dagsorden.
      Referatet godkendt ved underskrift på sidste møde.
02. Kirkeværgen inviteres til at deltage i mødet (åbne del).
      Kirkeværgen inviteres til at deltage i den åbne del af mødet.
03. Provstesyn 08.06.2022
      Tilbagemelding (rapport). Opfølgning.
      Drøftelse af menighedsrådets bemærkninger/kommentarer.
      Notat ang. vinduer i præstegården/sognegård vedlægges.
04. Kirkemure.
      Afrensning/hedvandsvaskning samt påføring af algerens.
      Indstilling fra Kirke- og kirkegårdsudvalget vil foreligge på mødet.
05. Den grønne indsats for folkekirken i Køge Provsti.
      Oversigt over indsatsområder vedlægges.
      Sognet modtager besøg af varme-, energi- og klimakonsulent Poul Klenz Larsen
      i september måned 2022.
06. Pilgrimsvandring.
      Pilgrimsvandring 17.07.2022. Forventet udgift 8.000 kr.
07. Evaluering af fællesspisning.
      Vurdering af menighedsrådets fællesspisninger kl. 18:00.
08. Mødeplan 2. halvår 2022.                            
      Forslag til drøftelse:
      Tirsdag den 16. august, Torsdag den 15. september, Torsdag den 06. oktober,
      Onsdag den 16. november og Torsdag den 15. december.
09. Menighedsmøde.
      Dato fastlægges i forbindelse med et MR-møde.
10.  Økonomistyring.
      Forslag til ændringer/justeringer af økonomistyringen inden for Folkekirken (jfr. bilag).
11. Minikonfirmander.
      Drøftelse af den kommende sæson.
12. Græsslåmaskine.
      Der er truffet beslutning om, at der i Køge Provsti skal anvendes el. i forbindelse
      med maskiner mv. på kirkegårdene (i stedet for Stiga benzin i Ejby).
      Forskellige muligheder vil blive drøftet på mødet.
13.  ”Kirkekaffe”.
      Fastlæggelse af datoer.
14. Meddelelser/orientering.
      Formanden
      Sognepræsten
      Medarbejderrepræsentanten
15. Evt.           
---
Lukket dagsorden.                    
Impalavej 14. Orientering og drøftelse af det videre forløb omkring færdiggørelse af præstebolig.