Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Advarselsmeddelelse
Begivenheden har allerede fundet sted.

MR-møde

JAN
26

MR-møde


Dato Tirsdag d. 26. januar 2021, Kl. 17:30 til kl. 21:30
MR-møde

Dagsorden til konstitueringsmøde i Ejby Menighedsråd tirsdag den 26. januar
kl. 17:30 - 21:30 i Ejby Præstegård
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet den 9. december 2020
3. Meddelelser - ikke til drøftelse!!
    Præsterne
    Medarbejderne
    Kasserer
    Kirkeværge
    Kontaktperson
    Næstformand
    Formand
4. Sandwich PAUSE (18:15 - 18:45)                                                
5. Nyt fra udvalgene – orientering og derefter drøftelse:     
    Kirkegårdsudvalget (KGU)     
    Byggeudvalget (BYU)     
    - Konstituering af udvalget     
    - Indstilling fra Præstegårds- og byggeudvalget vedr. præsteboligen
    - Etablering af sognegård     
    - Etablering af aktivitetsbane     
    - Aktivitets- og kommunikationsudvalget (AKU)     
    - Konstituering af udvalget     
    - Kommunikationsmedarbejder under udvalget
6. Visionsseminar den 14. januar 2021 aflyst grundet corona     
    Ny dato findes af Sofie     
    Seminar er for alle ansatte, menighedsrådsmedlemmer og suppleanter
7. Oplæg fra Kirkeværge     
    Hvordan begynder vi?
    Hvordan ender vi?
    Drøftelse med MR om indhold
8. Årshjul
    Der påbegyndes udarbejdelse af årshjul i diverse udvalg
    Det er muligt at komme med ønsker til udvalgene
    Udvalgsformændene samler for udvalgene
9. IT- anvendelse af DAP systemet:
    - arkivering
    - modtagne og fremsendte skrivelser
    - dagsordener/beslutninger
    - ønske om it-værktøjer
10. Punkter til menighedsrådsmødet den 11. februar 2021
11. Evt.