Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Advarselsmeddelelse
Begivenheden har allerede fundet sted.

Menighedsrådsmøde

APR
08

Menighedsrådsmøde


Dato Torsdag d. 8. april 2021, Kl. 17:30 til kl. 21:30
Menighedsrådsmøde

Dagsorden til møde i  Ejby Menighedsråd
torsdag den 8. april 2021 kl. 17.30-21.45 i Ejby Præstegård

01 Dagens salme - læses da vi p.t. ikke må synge
02 Godkendelse af dagsorden
03 Godkendelse af referat fra mødet den 17. marts og ekstraordinært møde den 20. marts.
04 Meddelelser
       - Præsterne
       - Medarbejderne
       - Kasserer
       - Kirkeværge
       - Kontaktperson
       - Næstformand
       - Formand
05 Spisepause (18.15-18.45)
06 Indstillinger til godkendelse i MR:
       Kirkeværge:
       - Lysglobe
       - Reol i kirken
       - MR kaffe ved tjenester
       - Indstilling - ønske om opsætning af spejl i våbenhuset
       Kirkegårdsudvalg:
       - Belysning kirkegård/p-plads
       - Indstilling - reparation af kirkegårdsmur
       - Indstilling - driftsrammen øges fremadrettet med 100.000 kr. til materieludskiftning
       Præstegårdsudvalget
       - Indstilling - plan for præstegårdshaven samt "oprydning" - maks. 50.000 kr.
       Budget arbejdsgruppe
        - Indstilling - nedsættelse af udvalg
        Kontaktperson
        - Indstilling - sundheds+ for medarbejderne
        - Indstilling - firmabetalingskort
        Kommunikationsudvalget
       - Indstilling - 3-årig aftale med ChurchDesk gennemføres
07 Vedtægter tilrettet med indkomne kommentar (tilføjet med rødt), indsendt til MR til godkendelse
08 Nyt fra udvalgene, samt ønsker fra MR til udvalgsarbejdet:
       Kirkegårdsudvalget (KGU)
       - Konstituering
       - Overvågning etableres
       - Arbejdsopgaver p.t.
        Bygge- (BYU) og Præstegårdsudvalget (PGU)
       - Svar fra Planudvalget Køge Kommune
       - Økonomiske udfordringer for MR - boligbidrag, forbrugsafgifter,
         konsulentydelser og tjenesteydelser
       - Procesplan fremadrettet og arbejdsopgaver p.t.
        Aktivitets- og kommunikationsudvalget (AKU)
       - Hjemmeside
       - Kirkeblad/kalender
       - Indrykket annoncer marts/april
       - Kommunikationsstrategi
       - Kirkebil
       - Arbejdsopgaver p.t.
       Studietur og juleudvalg (SJU)
       - Visionsseminar i forbindelse med sommerfrokost?
       - Formænd for udvalgene faciliterer
 09 Arbejdsgruppe - økonomi
       - Budget 2022
       - Udarbejdelse af regnskabsinstruks
10 Punkter til menighedsrådsmødet den 12. maj 2021
11 Evt.
12 Præsten causerer
13 Lukket møde