Tilmelding til konfirmandundervisning

Tilmelding til konfirmandundervisning 2019/20 - nu digitalt!

Den digitale konfirmandtilmelding vedr. skoleåret 2019/20 er åben.

Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre give samtykke til tilmeldingen.

Hvis dit barn er døbt i udlandet eller i et andet kristent trossamfund, skal du aflevere en kopi af dåbsattesten til sognepræst Annie Nyholm.

Klik på nedenstående link for at tilmelde dit barn til konfirmationsforberedelse og konfirmation .

Ved tilmeldingen skal du bruge dit NemID. 

https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding

Undervisningen afholdes i konfirmandlokalet i Ejby Præstegård, Bispevænget 1, Ejby, 4623 Lille Skensved

Elever fra 7A på Ejby Skole undervises tirsdage kl. 14.00-15.30, første gang tirsdag den 3. september 2019

Elever fra 7B på Ejby Skole undervises onsdage kl. 14.00-15.30, første gang onsdag den 4. september 2019

Der kan frit vælges mellem følgende konfirmationsdatoer i 2020:

Bededag den 8. maj 2020
Kristi himmelfarts dag den 21. maj 2020
Lørdag den 23. maj 2020.

Valg af konfirmationsdato bedes sendt til sognepræst Annie Nyholm - e-mail: anny@km.dk
Anfør venligst flg. oplysninger i e-mailen:
- barnets navn og klasse samt ønsket konfirmationsdato
- begge forældres navne og  e-mailadresser og mobilnumre 

Med venlig hilsen

Annie Nyholm

Ophavsret: