Dåb

Dåb i Ejby Kirke

I Ejby Kirke ønsker vi at gøre tiden med corona så venlig som mulig angående dåb både for dåbsfamilierne og de faste kirkegængere. Idet Ejby Kirke ikke er en så stor kirke, vil det i resten af år 2020 være således, at der kun tilbydes dåb den første lørdag i måneden. Man vil få sin egen dåbsgudstjeneste, og der kan være op til fire forskellige dåb på dagen. Vi tilbyder derfor ikke dåb om søndagen i en periode, idet vi kun kan være 19-25 personer til en almindelig gudstjeneste om søndagen, og der skal være pladser til de faste kirkegængere.

Vi kan være op til 67 personer i Ejby Kirke, når der ikke synges. Men til dåb, hvor man alligevel skal deltage i den samme dåbsfest efterfølgende, er det ligeså muligt at være op til 67 personer, selv om der bliver sunget. Det er alene dåbsfamilien, som er ansvarlig for at kunne isolere gæster, hvis der er behov for det.

I Ejby Kirke vil der blive tørret overflader af i kirken mellem de forskellige dåb, ligesom også kirkens toiletter vil blive rengjort flere gange. Vi opfordrer til, at man benytter sig af de opstillede standere med håndsprit, holder afstand til kirkens personale, og holder kirkens mellemgang fri.  

Dåbsdatoer i år 2020 er:
5. september (Jens Vollmer)
3. oktober (Jens Vollmer)
7. november (Jens Vollmer)
12. december (Nadia Dyhrberg-Krantz)

Dåbsdatoer i år 2021 er:
9. januar (Jens Vollmer)
6. februar 
6. marts

Kontakt en af præsterne angående dåbsdato og eventuelle spørgsmål.