Menighedsrådet

Fra venstre: Susanne Christensen, Louise Kongsdal Boss, Egon Vestergaard Toft, Anna Stærk, Jonna Lustrup-Larsen,  Uffe Jaster Frederiksen, Inger Lise Jensen og Randi Schmidt

Et nyt kirkeår begynder den 1. december 2019, og dermed følger ny konstituering af menighedsrådet.
På menighedsrådsmødet den 14. november 2019 konstituerede menighedsrådet sig således:

Egon Vestergaard Toft (formand, kontaktperson)
Stenbukvej 71, 4623 Ll. Skensved
tlf. 5682 0882 - egon.toft@mail.dk

Randi Schmidt (næstformand, kirkeværge)
Ejbyvej 89, Ejby, 4623 Ll. Skensved
tlf. 5682 0227 og 3056 0592 - e-mail: randikschmidt@gmail.com

Inger Lise Jensen (kasserer, underskriftsberettiget)
Mosevej 4, Ejby, 4623 Ll. Skensved
tlf. 5682 0194 og 6191 9668 - e-mail: mosen405@hotmail.com

Louise Kongsdal Boss (sekretær)
Elsdyrvej 11, Ejby, 4623 Ll. Skensved
tlf. 6070 2702 - e-mail: louise@kongboss.dk

Anna Stærk
Impalavej 5, Ejby, 4623 Ll. Skensved
tlf. 2213 3035 - e-mail: annadiva.staerk@gmail.com

Uffe Jaster Frederiksen
Rensdyrvej 13, Ejby, 4623 Ll. Skensved
tlf. 5682 0503 og 2985 5503 - e-mail: uffejaster@yahoo.dk

Jonna Lustrup-Larsen
Gemsevej 27B, Ejby, 4623 Ll. Skensved
tlf. 5041 2893 - e-mail: lustrup.jonna@gmail.com

Susanne Christensen
Gemsevej 37B, Ejby, 4623 Ll. Skensved
tlf. 4052 2091 - e-mail: susannec@youmail.dk

Nadia Dyhrberg-Krantz (sognepræst)
Ejbyvej 63 B st. th., Ejby, 4623 Ll. Skensved
Tlf.: 3045 2299 - E-mail: nhk@km.dk

Jens Vollmer (konstitueret sognepræst)
Ejby Præstegård, Bispevænget 1, Ejby, 4623 Ll. Skensved
Tlf.: 5682 0559 - E-mail: anny@km.dk

Suppleanter:
Ove Bjarne Larsen (1. suppleant)
Gemsevej 27B, Ejby, 4623 Ll. Skensved
tlf. 4084 4045 - e-mail: bjarne.larsen76@gmail.com

Karen Forman Jensen (2. suppleant)
Ejbyvej 87, Ejby, 4623 Ll. Skensved
tlf. 2240 6871 - e-mail: kafoje@gmail.com

Regnskabsfører:
Helle Worm, Skovbo Data ApS, Industrivænget 18, 4622 Havdrup. Tlf. 57 52 75 51

Bygningssagkyndig:
Jan Pico Sørensen