Menighedsrådet

 


Fra venstre: Louise Kongsdal Boss, Uffe Jaster Frederiksen, Jonna Lustrup-Larsen, Inger Lise Jensen,
Egon Vestergaard Toft, Randi Schmidt, Susanne Christensen, Anna Stærk og Annie Nyholm.

Egon Vestergaard Toft (formand)
Stenbukvej 71, 4623 Ll. Skensved
tlf. 5682 0882 - egon.toft@mail.dk

Randi Schmidt (næstformand, kirkeværge)
Ejbyvej 89, Ejby, 4623 Ll. Skensved
tlf. 5682 0227 og 3056 0592 - e-mail: randikschmidt@gmail.com

Inger Lise Jensen (kasserer)
Mosevej 4, Ejby, 4623 Ll. Skensved
tlf. 5682 0194 og 6191 9668 - e-mail: mosen405@hotmail.com

Anna Stærk (sekretær)
Impalavej 5, Ejby, 4623 Ll. Skensved
tlf. 2213 3035 - e-mail: annadiva.staerk@gmail.com

Louise Kongsdal Boss (kontaktperson)
Elsdyrvej 11, Ejby, 4623 Ll. Skensved
tlf. 6070 2702 - e-mail: louise@kongboss.dk

Uffe Jaster Frederiksen
Rensdyrvej 13, Ejby, 4623 Ll. Skensved
tlf. 5682 0503 og 2985 5503 - e-mail: uffejaster@yahoo.dk

Jonna Lustrup-Larsen
Gemsevej 27B, Ejby, 4623 Ll. Skensved
tlf. 5041 2893 - e-mail: lustrup.jonna@gmail.com

Susanne Christensen
Gemsevej 37B, Ejby, 4623 Ll. Skensved
tlf. 4052 2091 - e-mail: susannec@youmail.dk

Annie Nyholm (sognepræst)
Ejby Præstegård, Bispevænget 1, Ejby, 4623 Ll. Skensved
Tlf.: 5682 0559 - E-mail: anny@km.dk

Suppleanter:
Ove Bjarne Larsen (1. suppleant)
Gemsevej 27B, Ejby, 4623 Ll. Skensved
tlf. 4084 4045 - e-mail: bjarne.larsen76@gmail.com

Karen Forman Jensen (2. suppleant)
Ejbyvej 87, Ejby, 4623 Ll. Skensved
tlf. 2240 6871 - e-mail: kafoje@gmail.com

Regnskabsfører:
Helle Worm, Skovbo Data ApS, Industrivænget 18, 4622 Havdrup. Tlf. 57 52 75 51

Bygningssagkyndig:
Pico Sørensen

Ophavsret: