Menighedsrådsmøder

Alle menighedsrådsmøder er offentlige og afholdes i konfirmandstuen i Ejby Præstegård. I månederne juli, august og december afholdes kun møder, hvis der opstår behov herfor.

Menighedsrådsmøder afholdes kl. 19.00 på flg. datoer i 1. halvår 2019:
torsdag den 31. januar 2019, torsdag den 28. februar 2019, torsdag den 28. marts 2019, torsdag den 25. april 2019, tirsdag den 14. maj 2019 og torsdag den 13. juni 2019. Menighedsmøde afholdes onsdag den 6. marts 2019.

Menighedsrådsmøder afholdes kl. 19.00 på flg. datoer i 2. halvår 2019:
torsdag den 22. august 2019, torsdag den 19. september 2019, torsdag den 10. oktober 2019 og torsdag den 14. november 2019.

Dagsorden vil forud for møderne blive offentliggjort på Ejby Kirkes hjemmeside og vil tillige blive ophængt i kirkens opslagstavle på kirkegårdsmuren.

Ophavsret: