Menighedsrådsmøder

Alle menighedsrådsmøder er offentlige og afholdes i konfirmandstuen i Ejby Præstegård. I månederne juli, august og december afholdes kun møder, hvis der opstår behov herfor.

Menighedsrådsmøder afholdes kl. 19.00 på flg. datoer i 1. halvår 2020:
torsdag den 9. januar 2020, torsdag den 13. februar 2020, torsdag den 12. marts 2020, torsdag den 2. april 2020, tirsdag den 12. maj 2020 og torsdag den 11. juni 2020.

Dagsorden vil forud for møderne blive offentliggjort på Ejby Kirkes hjemmeside og vil tillige blive ophængt i kirkens opslagstavle på kirkegårdsmuren.

Ophavsret: