Menighedsrådsmøder

Alle menighedsrådsmøder er offentlige og afholdes i konfirmandstuen i Ejby Præstegård. I månederne juli, august og december afholdes kun møder, hvis der opstår behov herfor.

Menighedsrådsmøder afholdes kl. 19.00 på flg. datoer i 2. halvår 2020:
torsdag den 27. august 2020, torsdag den 24. september 2020, torsdag den 8. oktober 2020 og torsdag den 12. november 2020.

Dagsorden vil forud for møderne blive offentliggjort på Ejby Kirkes hjemmeside og vil tillige blive ophængt i kirkens opslagstavle på kirkegårdsmuren.